4. Sınıf Sosyal Bilgiler – Geçmişten Günümüze Oyunlar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler – Geçmişten Günümüze Oyunlar

Geçmişten Günümüze Oyunlar

Tarihte Türk çocuklarının oynadığı bazı oyunlar şunlardır:

Karaguni: Bu oyun günümüzde de oynanan saklambaca benzer. Ebeden gözünü yumup belli bir
sayıya kadar sayması ve diğer oyuncuları saklandığı yerlerden bulması istenir.

Tepük: Bir yuvarlak cisme hayvan kılı, keçe ya da bez sarılarak
top yapılır. Çocuklar bu topa ayaklarıyla vurarak oynarlar. Bu
oyun günümüzdeki futbol oyununa çok benzer.

Körebe: Oyuna başlamadan önce bir tekerleme veya sayma
yardımıyla ebe olacak kişi seçilir. Ebe olan kişinin gözü bir bezle
bağlandığında o artık “körebe“ olarak adlandırılır. Diğer oyuncular
da oyun sırasında “Körebe, sesime gel!“ şeklinde bağırarak veya
ebeye dokunup kaçarak eğlenirler. Ebenin amacı da bu seslerden
ve diğer oyuncuların dokunup kaçmasından yararlanıp onların
yerini bulmaya çalışmak olacaktır. Bu sayede ebe birini yakalayıp
amacına ulaştığı anda gözündeki bezi çözerek ebelikten kurtulur.
Yerine yakalanan kişi geçer.

Seksek Oyunu: Seksek, yere tebeşir ile çizilen karelerin
numaralandırılmasıyla oynanan bir tür sokak oyunudur. Çizili
alanların içine sırayla bir taş parçası atılır. Taşın çizgi dışına ya da
çizgiye denk gelmesi durumunda taş atma sırası diğer oyuncuya
geçer. Taş atıldıktan sonra karelere isabet ederse oyuncu taşın
bulunduğu karenin üstünden atlar, dönüşte çizgilere değmeden taşı
geri alır. 4 ve 5. kareler ile 7 ve 8. kareler yan yana sıralandığı
için bu alanlara taş geldiğinde yandaki kareye tek ayakla basmak
gerekmektedir.

MİLLÎ SPORLARIMIZ

Cirit

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya
geldikleri dönemden beri oynadıkları bu
oyun, savaş oyunu olarak da bilinmektedir.
At üzerindeki sporcu, süngü veya ciridini
rakibe karşı isabetli bir şekilde atmayı
amaçlamaktadır. Özellikle Doğu Anadolu
Bölgesi’nde cirit sporuna günümüzde de çok
yoğun bir ilginin olduğu gözlemlenmektedir. 1957 yılında bu bölgede yer alan Erzurum ilinde
ilk Atlı Spor İhtisas Kulübü kurulmuştur. Erzurum’a bağlı ilçe ve köylerde toplam on bir adet atlı
spor kulübü yer almaktadır.

Yağlı Güreş

Geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler
vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için “yağlı
güreş“ olarak anılmaktadır. Yağlı güreş büyük
bir güç ve ustalık gerektirmektedir. Edirne’nin
Sarayiçi mevkiinde her yıl tarihî Kırkpınar
güreşleri yapılmaktadır. Kırkpınar güreşleri,
Süleyman Paşa komutasında, bir gece Çanakkale
Boğazı’nı geçerek Gelibolu’ya çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan Müslüman kırk Türk yiğidinin
hatırasını anmak amacıyla düzenlenmektedir.

Okçuluk
Okçuluk, Türk kültüründe oldukça önemli bir
yere sahiptir. Oku bir yay aracılığıyla hedefe
göndermeyi amaçlayan ve kökeni insanoğlunun
avcılık günlerine dayanan bir spor dalıdır. Türkler
hızla giden bir atın üzerinden, hedefe isabetli ok
atmalarıyla ün kazanmışlardır. Ok, aynı zamanda
eski Türklerde millî silah olarak kabul edilmiştir.
Okçuluk ilk kez 1904 yılında olimpiyat programına alınmıştır.

Bilgi Sandığı

Eskiden Türk toplumlarındaki kız çocukları “kuzurcuk“ adı verilen oyunu oynarlardı,
Bu oyun kız çocukların oyuncak bebekler yaparak onlarla oynaması şeklindeydi.

 

Bir Önceki Konu “ Kültürel Zenginliklerimiz” Görmek İçin Tıklayınız

 

 


Yorumlar

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz