4. Sınıf Sosyal Bilgiler – Çocuk Hakları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler – Çocuk Hakları

Çocuk Hakları

Çocukların daha sağlıklı, daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak için 20 Kasım 1989
tarihinde Birleşmiş Milletler teşkilatınca “Çocuk Hakları Bildirisi“ hazırlanmış ve 191 ülke tarafından
kabul edilmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları’na Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

Madde 1: Her birey 18 yaşına kadar çocuk sayılır.

Madde 2: Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini ve cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.

Madde 6: Dünyaya gelen her çocuğun yaşatılmaya ve en iyi biçimde gelişmeye hakkı vardır.

Madde 23: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, özel olarak korunurlar. Devlet onların
bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluşturur.

Madde 26: Bütün çocukların sağlıkları, beslenme ve bakımları güvence altına alınır.

Madde 28: Çocuklar eğitimini eksiksiz olarak tamamlaması için desteklenir.

Madde 12-13: Her çocuk düşüncesini özgürce ifade eder.

Madde 24: Her çocuğun, sağlık hizmeti veren kuruluşlardan yararlanma hakkı vardır.

Madde 31: Her çocuğun, boş zamanını değerlendirme, dinlenme, oynama, kültürel ve sanatsal
yaşama serbestçe katılma hakkı vardır.

Madde 32: Ülke yasalarının belirlediği yaş sınırının altında hiçbir çocuk çalıştırılamaz.

Madde 33: Çocuklar, zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip çocuklara veren
kişiler cezalandırılır.

Madde 33: Çocuklar, zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip çocuklara veren
kişiler cezalandırılır.

Bilgi Sandığı 1

20 Kasım günü tüm dünyada “Çocuk Hakları Günü“ olarak kutlanmaktadır. Çocuk hakları,
tüm dünyadaki çocukların sahip olduğu evrensel haklardır.

Bilgi Sandığı 2

Çocuk haklarına dair sözleşmenin ülkemizdeki takibi ve uygulamasından Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu sorumludur.

 

Bir Önceki Konu ” Kaynaklarımız ve Aile Bütçesi ” Görmek İçin Tıklayınız

 

 


Yorumlar

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz