3. Sınıf Hayat Bilgisi – Yöneticilerimi Tanıyorum

3. Sınıf Hayat Bilgisi – Yöneticilerimi Tanıyorum

Yöneticilerimi Tanıyorum

İnsanların beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. İnsanlar bu ihtiyaçlarını
karşılamak için bir arada yaşarlar, bu sayede yaşamlarını daha kolay ve düzenli bir
şekilde yürütürler. Belirli bir çevrede yaşayan nüfusun artması il, ilçe ve köy gibi
yerleşim birimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum yönetim ihtiyacını
da beraberinde getirmiş ve birimlerin başına birtakım yöneticiler getirilmiştir. Bu
yöneticiler halkın çeşitli sorunlarına çözüm arar.

Başkent Ankara, devletimizin yönetim merkezidir. Bu nedenle devletimizin temel
yönetim birimleri olan TBMM, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar
Ankara’da yer alır. Merkeze bağlı yönetim birimlerinin illerdeki temsilcileri valiler,
ilçelerdeki temsilcileri ise kaymakamlardır.

İl, merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İl sınırları içerisinde yönetimden
sorumlu en yetkili kişi validir. Valiler, İçişleri Bakanlığının önerisi ile seçilir. Adaylar
Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Ardından cumhurbaşkanının onayı alınarak vali
atamaları gerçekleşir. Valinin başlıca görevleri arasında; il sınırları içinde yasaların
uygulanmasını sağlamak, ilin yönetimini düzenlemek ve denetlemek, halkın ihtiyaçlarına
yönelik çalışmalar yapmak, il genelinde ekonomiyi geliştirmek, eğitim ve öğretim
hizmetlerinin il genelinde yaygınlaşmasını sağlamak ve il sınırları içindeki güvenlik
birimlerinin amirliğini yapmak yer alır.

İlçe, illere bağlı yönetim birimidir. Kaymakam, merkezî yönetim birimlerinin ilçelerdeki
temsilcisidir ve valiye bağlı olarak görev yapar. Kaymakam atamaları İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılır. Kaymakamın başlıca görevleri; ilçede yasaların uygulanmasını sağlamak,
valinin ilçe hakkındaki talimatlarını yerine getirmek, ilçe halkının ihtiyaçlarını gidermek
için çalışmalar yapmak, ilçe sınırlarında yer alan kurum ve kuruluşları denetlemek ve
teftiş etmektir.

Nüfusu beş binden fazla olan yerleşim birimleri belediyelerce yönetilir. Büyükşehir,
il ve ilçe belediyeleri olarak hizmet veren belediyeler, belediye başkanları
tarafından yönetilir. Belediye başkanları ve onların yardımcıları olan meclis üyeleri
de beş yılda bir yapılan yerel seçimler sonucu iş başına gelir. Belediye başkanları ve
meclis üyeleri belediye başkanlığı binasında görev yapar. Belediyeler; il ve ilçelerde
temizlik, yol, su ve ulaşım gibi hizmetleri sağlar.

Nüfusu iki binden az olan yerleşim birimlerine köy denir. Mahalleler ise şehirlerin
bölündüğü yerleşim birimleridir. Mahalle ve köylerin yönetimi sağlayan muhtarlar
seçimle iş başına gelir. Muhtarlar seçilebilmek için kendilerini halka tanıtır ve onların
oylarını almak için toplantılar düzenler. Muhtarlarını seçmek isteyen mahalle ya da köy
halkı yani seçmenler, seçim günü seçim sandıklarının bulunduğu okullara gidip oylarını
kullanır. Oy sandıklarına atılan oylar, oy verme işlemi bittikten sonra sayılır. En çok oyu
alan aday muhtar olarak seçilir.

Belediyenin Hizmetleri

✿ Cadde ve yolların yapılması
✿ Park, bahçe, oyun alanı, tiyatro ve sinema gibi yerlerin
yapılması
✿ Halkın ulaşımının sağlanması
✿ Fırın, lokanta, otel, çarşı ve pazar gibi yerlerin temizlik ve
sağlık yönünden denetlenmesi
✿ Otopark, alt ve üst geçitler yapılması
✿ Temizlik işleri
✿ Su, kanalizasyon, doğal gaz gibi hizmetlerin sunulması

Mahalle Muhtarlarının Görevleri

✿ Cadde, sokak ve meydan levhalarını kontrol ederek eksik ve
bozulmuş olanları belediyeye bildirmek
✿ Seçmen kâğıtlarının dağıtılmasını sağlamak
✿ Nüfus cüzdanını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyenlere
gerekli belgeleri düzenlemek
✿ Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili kurumlara bildirmek
✿ Askerlikle ilgili işleri takip etmek

Bilgi Sandığı

  • Belediyeler ve muhtarlıklar bulundukları çevre halkının her türlü ihtiyacını
    karşılamak amacıyla kurulmuştur.
  • Bu yönetim birimlerinin devletin çıkardığı kanunlarla belirlenmiş görev ve yetkileri vardır.
  • Bu kuruluşlar ancak kuruldukları yerin sınırları içinde çalışma yapar.

 

Bir Önceki Konu ” Güvenle Oynuyorum” Görmek İçin Tıklayınız

 


Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz