3. Sınıf Fen Bilimleri – Dünya’mızın Yapısı

3. Sınıf Fen Bilimleri – Dünya’mızın Yapısı

Dünya’mızın Yapısı

Dünya, canlıların yaşamasına imkân veren üç tabakadan oluşur. Yerküre dediğimiz
bölümün görünür kısımları; hava katmanı, su katmanı ve kara katmanıdır.
Yaşam bu üç katmanın içinde gerçekleşir.
Uçan kuşlar, balıklar, insanlar, solucanlar ya da bitkiler bu bölümlerden bir ya
da birkaçında varlıklarını sürdürürler.

Kara Katmanı (Taş Küre)

İnsanların, hayvanların ve bitkilerin de içinde olduğu birçok kara canlısının yaşama
alanı olan bölümdür. Canlılar kara katmanında beslenir, çoğalır, barınır ve
yaşamlarını sürdürürler. Kara katmanı; dağları, ovaları, vadileri, yaylaları, deniz
ve okyanus tabanlarıyla bize çok geniş bir alan gibi gelse de, Dünya’nın sadece
4 1 ’i (dörtte biri) kadardır. Bu katmanın en kalın yerleri yüksek dağların olduğu bölümlerdir.

En ince kısımları ise okyanus tabanlarının olduğu çok derin çukurlardır.
Deprem, erozyon ve toprak kayması bu katmanda oluşur.

Su Katmanı (Su Küre)

Okyanuslar, denizler, göller, ırmaklar buzullar
ve yer altı sularını içine alan katman
Dünya’nın su katmanıdır. Yerkürenin 3 / 4’ü
(dörtte üçü) sularla kaplıdır. Su, tüm canlılar için
hayat kaynağıdır. Dünya’nın su tabakası binlerce
hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu
canlılar suyun içinde yaşamını sürdürür. Ancak
Dünya yüzündeki hiçbir canlı için susuz bir yaşam
düşünülemez.

Tüm canlılar için çok önemli olan su,
karalarda yaşayan canlılar için sadece tatlı su
olduğunda kullanılabilir durumdadır.
Dünya’daki suların yüzde 97’si tuzlu su geriye
kalan yüzde 3’ü ise tatlı sudur. Tüm tatlı suların
3 /4 ’ü (dörtte üçü) de buzulları oluşturur. Bu
durumda içme suyu olarak kullandığımız tatlı
su oranının oldukça az olduğunu görürüz. Bu
nedenle de suyun tasarruflu kullanılması ve
boşa harcanmaması çok önemlidir.

Hava Katmanı (Atmosfer)

Yeryüzündeki kara ve su katmanını çepeçevre saran gazlardan oluşan tabakaya
hava katmanı (atmosfer) denir. Hava katmanı, kara ve deniz yüzeylerinden başlar,
uzay boşluğuna kadar uzanır. İçinde değişik gazlar bulunur ve buradaki her gaz
yaşamın devamı için önemlidir.

Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi hava olaylarının tamamı hava katmanında
meydana gelir. Dünya’yı çepeçevre saran atmosfer, Güneş’ten gelen zararlı ışınları
keserek canlılar için uygun yaşam ortamı oluşturur. İçinde bulunan oksijen gazı
sayesinde canlılar hayatta kalır.

Bilgi Sandığı

Tatlı su denilen içme suyu boşa harcanmayacak kadar değerlidir.

 

Bir Önceki Konu “ Dünya’mız Küre Şeklindedir” Görmek İçin Tıklayınız

 

 


Yorumlar

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz