2. Sınıf Türkçe – Noktalama İşaretleri

2. Sınıf Türkçe – Noktalama İşaretleri

Noktalama İşaretleri:

Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri denir.

Türkçemizde kullandığımız belli başlı noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler şu şekildedir:

Nokta (.)
• Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
Örnek: Kerem, arkadaşının yanına gitti.
* Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır.
Ceren, 1. sınıfa gidiyor.
* Bazı kısaltmalardan sonra konur.
Dr. Ali bey geldi.
Av. Nihal MADAK geldi.

Virgül (,)
• Eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır.
Örnek: Bora, Mustafa, Mehmet ve Can geldiler.
Pazardan elma, üzüm ve erik aldım.

Soru İşareti (?)
• Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur.
Örnek: Ne zaman geleceksin?
Yemeğini yedin mi?

Ünlem (!)
Sevinç, korku, heyecan, öfke gibi duyguları ifade eden cümlelerin
sonuna konur.
Örnek: Eyvah, süt taştı!
Ah, elim yandı!

Kesme İşareti (’)
Özel adlara gelen ekleri ayırmak için kullanılır.
Örnek: Babam, Ankara’ya gidecek.
Ayşe’nin çantası bozuldu.

Kısa Çizgi (-)
Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kullanılır. Satır sonundaki
kısa çizgi, hecesinden ayrılan sözcüğün alt satırda devamı olduğunu
gösterir.
Örnek:
…………………… öğret-

men ona seslendi.
………………… Bakkal-

dan ekmek aldım.

Konuşma Çizgisi (–)
Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
Örnek: – Ne okuyorsun kızım?
– Roman okuyorum, anneciğim.
– Nasıl, güzel mi roman?
– Evet anneciğim, güzel. Çok beğendim.

Aşağıdaki metinde ( ) içlerine uygun noktalama işaretleri yazınız.

GEZİYE GİDİYORUZ
Metehan( ) Kerem ve Eren( ) sınıf arkadaşları
ile birlikte okul gezisine katılacaklardı( ) Metehan
geziye çıkmadan önce arkadaşlarına:
– Arkadaşlar, kardeşim de bizimle gelebilir
mi( ) diye sordu( )
Çocuklar bu soruya şaşırdılar( ) Eren:
– Arkadaşım( ) bu gezi sadece bizler için( ) kardeşlerimiz gelemez
ki( )dedi( )
Kerem:
– Benim kardeşim de gelmek isterse ona ne söyleyebilirim( ) diye
boynunu büktü( )
Bunun üzerine çocuklar düşündüler( ) öğretmene sormaya karar
verdiler.

Aşağıdaki cümleleri uygun noktalama işaretleriyle tamamlayınız.
*Mandalina çok yararlı bir meyvedir( )
*O kızın adını biliyor musun( )
*Topa ben mi vurdum( )
*Yine mi ödevini yapmadın( )
*Yarın Türkçe( ) matematik( ) görsel sanatlar( ) müzik derslerimiz var( )
*Pazardan elma armut ve portakal alalım( )
*Sude( ) Melis ve Ayla gelecekler mi( )

Aşağıdaki cümleleri uygun noktalama işaretleriyle tamamlayınız.

Onur( ) Kadir ve Ömer nereye gittiler( )
Bahçede kiraz( ) armut( ) dut( ) nar ve vişne ağaçları var( )
En ucuz defter nerede satılıyormuş( )
Manzara resmi mi( ) portre mi çalışacağız( )
Bu dönem kaç sayfa kitap okudun( )
Aziz( ) öğretmenine soru sordu( )

Noktalama İşaretleri Konu Tarama Testi

BEN FARKLIYIM
Ben, sürüngenler sınıfının üyesiyim.
Adım bekalemun. Diğer kertenkelelerden
ayrılan en önemli
özelliğim ayaklarımın, dilimin
ve gözlerimin şaşırtıcı biçimde
renk değiştirmesidir. Vücudum
yanlardan basıktır. Dilim, boyumun
yaklaşık bir, bir buçuk katı
uzunluğundadır. Hareketli ve yapışkandır.
Dilim, bir jet ucağına
oranla beş kat daha hızlı hareket
eder. Gözlerimi, birbirinden farklı
hareket ettirebilirim. Biri yukarı
bakarken diğeri aşağıya bakabilir.

1 ve 2. soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bukalemunların yaşam alanları
B) Bukalemunların beslenme şekilleri
C) Bukalemunların fiziksel özellikleri

2. Metinde bukalemunlarla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir?
A) Gözlerini nasıl hareket ettirebildiklerinden
B) Dillerinin hangi özelliklere sahip olduğundan
C) Ayaklarının yapışkan olduğundan

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti gelmelidir?
A) Kapıyı Mehmet açtı( )
B) O nereye gidiyor( )
C) Selin bizimle gelmedi( )

4. Tuğba(1) Neslihan(2) ve Fatih okula gelmedi(3)
Yukarıdaki cümlede kaç numaralı yere virgül gelmelidir?
A) 1       B) 2       C) 3

5. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılmaz?
A) Ünlem (!)
B) Nokta (.)
C) Virgül (,)

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem gelmelidir?
A) Birlikte oyun oynadık( )
B) Eyvah, cam kırıldı( )
C) Onu ne zaman gördün( )

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgülü kaldırırsak cümlenin anlamı değişir?
A) Ayça, teyzesinin iş yerine gitti.
B) Ela, çantasını hazırlarken silgisini koymayı unutmuş.
C) Sen, trafik kurallarına uyuyor musun?

8. “Bu ülkenin toprağı( ) suyu( ) insanı bir başkadır( )”
Bu cümlede ( ) içlerine yazılması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) virgül, nokta, soru işareti
B) virgül, virgül, nokta
C) virgül, virgül, soru işareti

 


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz