2. Sınıf Türkçe – Hece Bilgisi

2. Sınıf Türkçe – Hece Bilgisi

Hece:

  • Ağzımızdan bir defada çıkan harf veya harf grubuna hece denir.
  • Ünlüler (sesli harfler) tek başına bir hecedir.
  • Dilimizdeki heceler en az bir, en fazla dört harften oluşur.
  • Her hecede ünlü bulunur.

Bir Harfli Heceler:

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

İki Harfli Heceler:

el, ve, ol, bu, aç, da, ok, un, ki, at, iç, su,

Üç Harfli Heceler:

sel, mat, bol, kıt, alt, üst, kol, son,
yık, tat, koç, not, tüy,

Dört Harfli Heceler:

yurt, mart, sırt, bant, cilt, kurt, yont, kırk, tank, tart,
Türk, kürk, kart, mont, cenk, kalp…

BİLGİ SANDIĞI:

Heceler birleşerek sözcükleri oluşturur.
söz-cük

Türk-çe

öğ-ret-men

YILANLA YENGEÇ
Yengeç ne kadar iyi kalpliyse yılan da o kadar kötü kalpliymiş. Evleri yan yana olduğu için her gün konuşurlarmış. Yengeç,
bıkıp usanmadan, yılana doğru yolu göstermek istermiş.

Ona:– Bak yılan kardeş, biz komşuyuz. Kötülükten kimseye yarar gelmez. Birbirimize kötülük etmeden geçinip gidelim. Ne sen zarar gör ne de ben zarar
göreyim, dermiş.

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

• Metinde tek heceli kaç sözcük vardır?
………………………………………………………………………………………………….
• Yengecin konuşmasındaki ilk cümlede kaç tane hece vardır?
………………………………………………………………………………………………….
• Metnin başlığı kaç heceden oluşmuştur?
………………………………………………………………………………………………….

Değerlendirme Testi

Erdem, bugün okuldan eve üzgün döndü. Selamlaştıktan sonra doğruca odasına gitti. Her zaman eve geldiğinde kollarıma
atlar, bana sarılırdı. Böylece tüm yorgunluğum geçerdi. Biraz sonra yanıma geldi. En sevdiği arkadaşı Alper’in artık
okula gelemeyeceğini söylerken üzüntülüydü. Alperler babasının işi nedeniyle başka bir şehre taşınıyorlarmış.

1 ve 2. soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Erdem niçin üzgünmüş?
A) Okul tatil olduğu için
B) Öğretmeni gelmediği için
C) Alper’i göremeyeceği için

2. Alper neden artık okula gelemeyecekmiş?
A) Başka şehre taşındıklarından
B) Hasta olduğundan
C) Başka bir ülkeye yerleşeceklerinden

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
A) kol-tuk
B) sim-it
C) çi-çek

4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “ya” hecesi vardır?
A) yardım
B) yakıt
C) yangın

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangi ikisinin hece sayıları birbirine eşittir?
A) oyuncak – masa
B) balkon – cam
C) kalem – kitap

6. “ko, ya, lon” heceleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılır?
A) konya
B) kolonya
C) naylon

 


Yorumlar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz