2. Sınıf Türkçe – Harf Bilgisi

2. Sınıf Türkçe – Harf Bilgisi

Harf:

Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her
birine harf denir.

Alfabe:

Bir dilin seslerini gösteren, belli bir sıraya göre dizilmiş harflerin
bütününe de alfabe denir.

Türk alfabesi, 29 harften oluşur. Bu harflerin 8’i ünlü (sesli harf),
21’i ünsüz (sessiz harf)dür.

a b c ç d e f g ğ h ı i j k
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K
l m n o ö p r s ş t u ü v y z
L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

ÜNLÜLER (SESLİ HARFLER)
a e ı i o ö u ü

ÜNSÜZLER (SESSİZ HARFLER)
b c ç d f g ğ h j k l m n p r s ş t v y z

Ünlüler ağzımızdan kolayca çıkar. Ünsüzleri rahatça söyleyebilmemiz
için ünsüzlerin yanında mutlaka bir ünlü olması gerekir.

BİLGİ SANDIĞI:

Cumhuriyet Dönemi’nden önce ülkemizde Arap harfleri kullanılıyordu. 1 Kasım Bin dokuz yüz yirmi
sekiz yılında Latin harflerinden oluşan Türk alfabesi kabul edilmiştir. Tahta başına geçen Başöğretmenimiz
Atatürk, yeni alfabeyi kendisi tanıtmıştır.

Değerlendirme Testi

OKUL TÜRKÜSÜ
Çok severiz biz okulu,
Kitabımız bilgi dolu,
Okur yazar her Türk oğlu,
Yükselmenin budur yolu
Hasan Ali YÜCEL

1 ve 2. soruları şiire göre yanıtlayınız.

1. Bilgi dolu olan nedir?
A) Okulumuz
B) Öğretmenimiz
C) Kitabımız

2. Yükselmenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlıklı olmak
B) Yeni yerler görmek
C) Okuyup yazmak

3. ” Televizyon” sözcüğü kaç harften oluşmuştur?
A) 8      B) 9      C) 10

4. Aşağıdakilerden hangisinin başına“e” harfi gelirse anlamlı bir sözcük oluşur?
A) …kmek     B) …mal     C) …ket

AĞAÇ DİYOR Kİ
Ben küçücük bir ağacım,
Yurdumun bir bahçesinde.
Topraklar tüterken görün,
Dallarım çiçeklensin de.
Halim YAĞCIOĞLU

5. Yukarıdaki şiirin ilk dizesi kaç ünlüden oluşmuştur?
A) 8      B) 9     C) 10

6. Aşağıdakilerden hangisi dört harfli bir sözcüktür?
A) aile
B) defter
C) cam

7. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde iki ünlü vardır?
A) at
B) kalem
C) oyuncak
8. “Oyuncak” sözcüğündeki ünlü sayısı aşağıdakilerden hangisi ile aynıdır?
A) zürafa
B) çilek
C) mont

Yorumlar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz