2. Sınıf Türkçe – Eş Anlamlı Sözcükler

2. Sınıf Türkçe – Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Sözcükler:

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. “Sana hediye aldım.” cümlesi ile “Sana armağan aldım.” cümlesi aynı anlama gelmektedir. Çünkü “hediye” ve “armağan” sözcükleri eş anlamlıdır.

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.

kalp

siyah
ihtiyar

ak
zaman

hayat
öğüt

baş
sene

ulus
neşe

yurt

Değerlendirme Testi

Atatürk kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi, uçuş seyretmeyi ve
yüzmeyi severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine ilgisi vardı. Sakarya adlı
atına ve köpeği Fox’a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Temiz ve düzenli
giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi.

1 ve 2. soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Metinde Atatürk’ün yapmayı sevdiği etkinliklerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Dans etmek
B) Ata binmek
C) Türkü söylemek

2. Aşağıdakilerden hangisi metne uygun bir başlıktır?
A) Atatürk’ün Hayatı
B) Atatürk’ün Kişisel Özellikleri
C) Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) kolay      B) beyaz      C) ağaç

yıl hafta – sene – adet – tane

4. Yukarıdaki sözcükler eş anlamlılarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) hafta      B) sene      C) tane

5. “Kalbimden geçenleri biliyorsun.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede vardır?
A) Her akşam evimizin önünden
geçer.
B) Yüreğinin güzelliğini bilmeyen
mi var?
C) Senin ne istediğini biliyorum.

6. “Siyah” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede vardır?
A) Kırmızı elbisemi giydim.
B) Kocaman, kara gözleri vardı.
C) Simsiyah pantolon almış.

7. Aşağıdaki eş anlamlı sözcük eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) yarar – fayda   B) serin – ılık   C) dost – düşman

8. “Nasihat” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) öğün
B) ödev
C) öğüt

 


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz