2. Sınıf Hayat Bilgisi – Kültürel Mirasımız ve Farklı Kültürler

2. Sınıf Hayat Bilgisi – Kültürel Mirasımız ve Farklı Kültürler

Kültürel Mirasımız ve Farklı Kültürler

Ülkemiz, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Atalarımızdan, günümüze
kadar gelen gelenek ve göreneklerimiz, yemeklerimiz, giysilerimiz,
müziklerimiz ve folklorumuz bu kültürel mirasın birer ögesidir. En yakın
çevremizde bile bu kültürel mirasa ait ögeleri görebiliriz.

Gelenek ve göreneklerimiz atalarımızdan günümüze kadar ulaşan
davranış biçimlerimizdir. Bayramlarda küçüklerin büyüklerin ellerini öpmesi,
büyüklerin ise küçüklere bir mendil içinde bayram harçlığı vermesi
geleneklerimiz arasındadır. Hasta ziyaretleri, evlilik törenleri, kına geceleri,
asker uğurlamaları kültürel miras öğelerimiz arasında yer alır.

Kültürel mirasımız arasında yemeklerimizi de sayabiliriz. Ülkemizde
farklı yörelere ait farklı yemekler vardır. Ülkemizin her bölgesinde o bölgeye
özgü giysiler vardır. Bu giysiler kültürel mirasımızın bir ögesidir. Örneğin, Karadeniz
Bölgesi’nde kadınların “entari” ve “kapale” adı verilen yelekleri vardır.
Erkekler ise altlarına potur veya zipka, üstlerine ise mintan ve yelek giyerler.

Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserleri de kültürel mirasımızın birer ögesidir. Her
bölgeye özgü türkülerimiz ve müzik aletlerimiz vardır. Örneğin, kemençe ve tulum Karadeniz
Bölgesi’nde, davul ve zurna ise başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz olmak üzere
yurdumuzun her yerinde kullanılır. Saz ise Türklere özgü en önemli müzik aletidir.

Ülkemizin her yöresine özgü folklor oyunlarımız vardır. Karadeniz
Bölgesi’nin horonu, Marmara Bölgesi ‘nin karşılaması, İç Anadolu ve Akdeniz
bölgelerinin kaşık havası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin barı, Ege’nin
zeybeği ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin halay gibi folklor oyunlarımız
kültürel mirasımızın bir öğesidir.

Ülkemizde bizim dışımızda başka ülkelerden gelen insanlar da yaşamaktadır.
Bu insanlar farklı nedenlerle ülkemize gelip yerleşmişlerdir. Bazıları
göç edip bazıları ise ülkelerinde çıkan karışıklıklar ve iç savaşlar nedeniyle
ülkemize sığınmışlardır. İşte farklı ülkelerden gelen bu insanların kültürleri
de bizden farklıdır. Bazı yönlerden benzerlikler olsa bile dilleri, gelenek ve
görenekleri, âdetleri, yemekleri, giyim kuşamları bize benzemez.

Örneğin, Suriye‘deki savaştan kaçan insanlarla benzer yönlerimiz olsa
da pek çok yönden farklı kültürel özelliklerimiz vardır. Onların yaşam
şekillerine ve alışkanlıklarına saygı göstermeliyiz.

Düşünelim

Her bayram büyüklerin ellerini neden öperiz? Büyüklerimiz bize neden
bayram harçlığı verir?

Bilgi Sandığı

Gelenekler, görenekler, oyunlar, maniler, ninniler, yemekler, giyim,
müzik ve folklor kültürel mirasın ögeleridir. Kendi kültürümüze sahip
çıkmalı, gelecek kuşaklara aktarılması için kültürümüzü benimsemeliyiz.
Farklı kültürlere de saygı duymalıyız.

Yapabilirsiniz

Siz de yakın çevrenizde gözlemlediğiniz kültürel mirasımıza ait
ögeler olan gelenek, görenek, yemek, giyim, müzik, oyun, mani
ve folklora örnekler veriniz.

 

Bir Önceki Konu “ Dini Gün ve Bayramlarınız ” Görmek İçin  Tıklayınız

 

 


Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz