3. Sınıf Fen Bilimleri – Doğal ve Yapay Çevre

3. Sınıf Fen Bilimleri – Doğal ve Yapay Çevre

Doğal Çevre


İnsanların etkisi olmaksızın kendiliğinden oluşmuş, canlı ve cansız varlıkların bir
arada uyum içinde yaşadıkları ortama doğal çevre denir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler,
dağlar, ormanlar ve denizler doğal çevrenin unsurlarındandır.
Yapay Çevre


İnsanların bilgi ve birikimleri ile doğal çevreden aldıkları kaynaklar sayesinde
yarattıkları ortama yapay çevre denir. Binalar, yollar, köprüler, barajlar, oyun
parkları, akvaryumlar, hayvanat bahçeleri, yapay çevrenin unsurlarındandır.

Yapay çevreler insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaları, yaşamlarını kolaylaştırmaları
çevreyi ve etrafı güzelleştirmeleri için oluşturulur. Ancak insanlar, günümüzde
yapay çevreler oluştururken doğaya büyük zararlar vermektedir. Yerleşim yeri,
otel ya da tarla açmak için ormanlar yok edilmektedir.

Bu durum pek çok canlının
yaşam alanının da yok olmasına sebep olmaktadır. Ülkemizde doğal yaşamı korumak
için millî parklar kurulmuştur. Yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki bu millî parklar,
doğal yaşamı korumada ve canlı çeşitliliğini artırmada büyük görevler üstlenmiştir.
Uludağ Millî Parkı, Bolu Abant Millî Parkı ve Çanakkale Kaz Dağları bunlardan
bazılarıdır.

Fabrikalardan çıkan zararlı gazlar, solunum yolu hastalıklarına sebep olmaktadır.
Su kirliliği ve toprak kirliliği yaşam kalitesini bozmaktadır. Havayı, suyu ve toprağı
kirleten insanlar aslında kendi yaşam alanlarını yok etmektedir. Günümüzde büyük
şehirlerden henüz doğal çevresi zarar görmemiş küçük yerleşim yerlerine göç eden
insanlar vardır.

Sağlıklı bir yaşam sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Sağlıklı çevre de doğal
çevrenin korunmasına bağlıdır. Doğal çevreyi korumak için ormanlık alanlar temiz
tutulmalı, bu alanlarda ateş yakılmamalıdır. Fabrika bacalarına filtreler takılmalıdır.
Araçların egzozları düzenli olarak kontrolden geçirilmelidir. Su kaynaklarına atıklar
bırakılmamalı, mutlaka arıtma tesisleri kurulmalıdır. Çöplerin içinden geri dönüşüme
uygun maddeler ayıklanmalıdır.

 

Bir Önceki Konu “ Ben ve Çevrem  ” Görmek İçin Tıklayınız

 

 

 

 

 


Yorumlar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı hakkında bilgiler

Elit Arama Motoru
Sınıf ve İçerik Türü Seçiniz